Joakim Reinius finns på LinkedIn, vilket är ett CV-nätverk för professionella i arbetslivet. LinkedIn har flera miljoner användare och kontakter knyts där dagligen Flertalet företag väljer att lägga sina jobbannonser på LinkedIn. Microsoft köpte nyligen CV-nätverket för 216 miljarder kronor. 

Han är även verksam under pseudomynen Joakim Reinius på Businessclass.se på länken: www.businessclass.se/forum/members/joakim-reinius.18984/

Joakim Reinius har genom sina många erfarenheter byggt på sig en kunskapsbank utöver det vanliga. Allt från privata sektorn till försvarsindustrin till kommunala och landstingssektorn. LinkedIn visar på det sättet upp hur Joakim Reinius arbetat i kronologisk ordning. För att göra sin exponering komplett bör alla uppgifter fyllas i, men vissa betalar även LinkedIn, vilket ägs av Microsoft, för att hamnar högre upp i sökningar. Reinius specialiteter består i att klara av svåra uppgifter både inom personalledning och finna ordning i kaos. Detta har utvecklats under de anställningarna Reinius innehaft de senaste tio åren som IT-chef inom olika organisationer. Reinius har valt ramverket ITIL och att förkovra sig inom detta område eftersom det ramverket är specialanpassat för IT-organisationer, men inkluderar även övriga delar av verksamheten. Detta för att visa att verksamheten behöver vara delaktiga i IT-frågorna och att IT måste vara mer inkluderade i verksamhetsfrågorna.

Där flera chefer ibland kan bli förvaltande visar Joakim Reinius på ett tydligt sätt att man ska framåt tillsammans. I sin nuvarande roll arbetar han med flera nya projekt som uppmärksammas nationellt. Bland annat driver han frågor om mobil täckning och har lyckats samla alla mobiloperatörer för att tillsammans utöka täckningen till medborgarna. Detta för att kunna leverera E-hälsa till alla medborgare, eftersom E-hälsa måste kunna ses som en demokratifråga där alla ska ha samma möjligheter.

Joakim är specialist inom processutveckling och ser helheter istället för enbart sitt egna område, vilket rönt stora framgångar. Att konstant få höga medarbetarbetyg är också någonting som visar att Reinius är en uppskattad ledare som lyssnar och tar till sig vad som sägs av både sina medarbetare och ledning.

Besök gärna LinkedIn-sidan genom att klicka på länken under https://www.linkedin.com/in/joakimreinius/?originalSubdomain=se

Kalmar Frisbee Klubb är en förening i Kalmar som håller på med frisbee. Joakim Reinius har i över 20 år satsat på idrotten och har flertalet SM-medaljer samt två JEM-guld och ett JVM-guld. Han har förutom att röna framgångar själv även vunnit priser som årets eldsjäl, varit styrelsemedlem i Svenska frisbeeförbudet samt varit förbundskapten för svenska ultimatelandslaget.

  Frisbee består av grenarna Ultimate, Guts, Längd, SCF, Discathon, Discgolf, DDC, Fristil och Precision. Joakim Reinius har SM-medaljer inom flera av dessa och i vissa av ädlaste valör.

Som tävlingsledare för VM i Kalmar gjordes stora ansträngningar för att passa samtliga deltagare tider så ingen skulle behöva vänta. Över 100 deltagare i 7 olika grenar på tre olika platser skulle pusslas ihop. Reinius fick under prisceremonin själv ställa sig högst upp på prispallen då VM-vinnaren tyckte det var den rätta personen som skulle stå där då de samtliga ansåg det var det bästa VM:et som någonsin hade arrangerats. Stående ovationer i ca 5 minuter mötte Joakim Reinius som hade lyckats ro detta arrangemang i hamn. Förutom själva schemor gavs varje dag även en tidning ut med namnet “The Flyer”.

  Länk till Joakim Reinius meriter inom frisbee: http://www.kfk.org/about

Länkar
https://foursquare.com/user/191560619
https://twitter.com/JoakimReinius
https://www.youtube.com/c/joakimreinius
https://www.pinterest.se/joakimreinius/
https://www.flickr.com/photos/149878094@N02